Zasady użytkowania parku linowego

Ponieważ Park Linowy jest konstrukcją o podwyższonym ryzyku w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom należy wymagać zastosowania się do regulaminu parku oraz przeprowadzać okresowe kontrole. Oprócz nich zawsze w trakcie pracy w parku należy kontrolować stan sprzętu i urządzeń. Zauważone usterki należy jak najszybciej naprawiać. W trakcie ubierania klienta zawsze należy przyglądnąć się stanowi sprzętu asekuracyjnego i w razie wątpliwości wycofać go z użytkowania.

 1. Codzienna kontrola przeprowadzana przez personel parku.
  Należy ją przeprowadzać zawsze przed otwarciem parku dla klientów.
  Podstawowa kontrola polega na:
  • Przejściu po trasach i skontrolowaniu stanu ogólnego elementów drewnianych, lin polipropylenowych, stalowych a zwłaszcza lin asekuracyjnych służących do asekuracji klientów na ćwiczeniach.
  • Skontrolowaniu i naprawie stanu kolorowych oznaczeń punktów wpięć asekuracji w linie asekuracyjnej.
 2. Kontrola rozszerzona przeprowadzana przez personel parku.
  Raz lub dwa razy w miesiącu należy oprócz kontroli podstawowej przeprowadzić:
  • Dokładną kontrolę kasków, uprzęży, lonży, karabinków i lin asekuracyjnych.
   Karabinki i bloczki należy przesmarować wg zaleceń producenta.
  • Kontrolę stanu zacisków na linach stalowych i polipropylenowych.
   Kontrola polegać ma na wzrokowej ocenie osprzętu. W razie wystąpienia usterki należy ją zgłosić wykonawcy parku linowego. Nie należy dokręcać zacisków.
 3. Kontrola sezonowa przeprowadzana przez wykonawcę parku i jest to przegląd gwarancyjny.
  Dwa razy w roku zalecana jest kontrola parku pod względem ogólnego zużycia.
  Kontrola ta obejmuje:
  • Sprawdzenie i naprawę stanu podestów i śrub nośnych.
  • Sprawdzenie stanu naciągu lin stalowych i dopasowanie ich do warunków bezpiecznego użytkowania.
  • Sprawdzenie i naprawa pozostałych elementów drewnianych, polipropylenowych i innych.

Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji bloczków i karabinków Petzl używanych w parkach linowych przeprowadzana przez personel parku.

Bloczki na łożyskach kulowych (TANDEM SPEED, TRAC)
Łożyska kulkowe używane w bloczkach Petzl są „szczelne” – co oznacza, że wnętrze łożyskach kulkowego jest oddzielone o zewnątrz uszczelkami. Uszczelki te zapewniają pewną ochronę – ale w przypadku ich uszkodzenia (np. użycie wysokociśnieniowych środków myjących) nie zapobiegną dostaniu się pyłu i wody do wnętrza łożyska. W związku z tym czyszczenie bloczków z łożyskami kulkowymi powinno być przeprowadzane delikatnie – wilgotnym pędzlem, bez zbyt dużego użycia siły by nie zdeformować uszczelki i nie wprowadzić wody do łożyska. Częstotliwość czyszczenia, jeżeli środowisko użytkowania jest nieprzyjazne (pył, kurz, morskie powietrze, woda, deszcz itd) zaleca się raz w tygodniu. Jeżeli nie, raz na sezon powinno wystarczyć.
Uwaga: Nie należy oliwić łożysk kulkowych, może mieć to fatalny skutek (gromadzenie się pyłów i nieczystości).
Bloczek TRAC : podczas intensywnego używania np. w parkach linowych, należy regularnie oliwić połączenie przegubowe ramienia karabinka (nit i sprężyna).

Bloczków nie wolno zanurzać w rozpuszczalnikach, benzynie, smarze itd
Zaniechanie regularnego czyszczenia bloczków może doprowadzić do ich uszkodzenia i utraty gwarancji

Karabinki Vertigo należy czyścić w wodzie i po wysuszeniu regularnie oliwić połączenie przegubowe ramienia karabinka (nit i sprężyna).